2021. 07. 31.
Nem tudom

Szerintem olyan ember nincs, aki mindig és mindenre tudja a választ. Amikor valaki ezt hiszi magáról bizonyosan téved. Az orvos is csak ember. Már ebből is logikusan következik, hogy az orvos sem tudhatja mindig és mindenre a választ. Az ismeretek rohamos bővülése miatt egyébként is nehéz még akár “csak” egy-egy nagyobb szakterület aktuális lehetőségeit követni, de... az embert mindig a maga egészében, teljességében kell segítenünk. Ezt jól kifejezi (talán nem véletlenül) az egész-ség szavunk. Szóval, amikor orvosként valaki nem tudja egy kérdésre a választ segítséget kell hogy kérjen. Ennek a szakmai neve a konzultáció. Lehet (sőt gyakran kell) konzultálnunk más szakmák hozzáértőivel, de sokszor még a saját területünkön is jó, ha kikérjük egy másik kolléga véleményét is. Így születhet meg a legjobb megoldás.
Addig pedig, egyszerűen azt kell/kellene mondanunk, hogy... nem tudom.