2020. 10. 25.
Egy adat nem adat

Az emberi szervezet egy bonyolult (egészségesen nagyrészt precízen önszabályozó) a külső (és saját belső) környezetének ingereire dinamikusan reagáló rendszer. Nem véletlen, hogy ha a működését jelző adatokból egyet-egyet kiragadunk, az legtöbbször semmitmondó vagy akár megtévesztő az adott helyzet, körülmény ismerete nélkül. Ugyanaz a paraméter más-más helyzetben teljesen különböző jelentéssel bír/bírhat.
Ez azt jelenti, hogy ha akár hagyományos mérőeszközzel, (vérnyomásmérő, vércukormérő...) akár ma oly divatos „okos” eszközzel mérünk valamit a működésünkben, akkor annak célszerű értékeléséhez bizonyosszintű ismeretre (vagy korrekt szakmai segítségre és annak elfogadására) is szükségünk van/lesz.
Szóval: Ésszel mérjen! Tanulja szakmailag korrekt forrásból (ez is tanulható, sőt tanulandó) és ne reklámszövegekből, Önnek mikor,mi a „jó”. Ne csak a mérőeszközeinket, önmagunkat is okosítsuk!