2021. 01. 25.
Nem értjük egymást!

Sajnos ennek a kezdő mondatnak a végén felkiálltó jel áll. Magyarországon is elkészült az un. egészség értési index. A felmérés a lakósság egészét reprezentáló mintán folyt. Arra kereste a választ milyen mértékben jut ma Magyarországon az egészséggel kapcsolatos hiteles információhoz az ember. A következő lépcső, hogy mennyire értjük meg ezt az információt. Aztán következik a mennyire tudjuk azt magunkranézve értékelni és végül, mennyiben alkalmazzuk, használjuk önmagunk előnyére. Az eredmény több mint elgondolkodtató. Egy-egy lépcső tekintetében kevesebb mint 50%-unk „vizsgázott” elfogadható eredménnyel. Azok aránya akik alkalmazni is tudják, akalmazzák a hozzájuk eljutott információt az összlakósság alig egyharmada. Bumm!
Nekünk orvosoknak (is) más módszereket kell keresnünk, mert ez a helybenjárás igazi oka.